Cor Velting
Voorzitter Stichting Actief Samenleven

Fenna Hilgen
Secretaris/penningmeester Stichting Actief Samenleven

Schaduwbestuur

Leo Molendijk

Adry Molendijk