Bestuur

Bestuur2019-08-13T15:18:34+02:00

Cor Velting
Voorzitter Stichting Actief Samenleven

Fenna Hilgen
Secretaris/penningmeester Stichting Actief Samenleven

Schaduwbestuur

Leo Molendijk

Adry Molendijk