Op onze website kunt u zien en beleven welke prachtige en dankbare projecten door Stichting Actief Samenleven zijn en in de toekomst worden georganiseerd. Stichting Actief Samenleven is opgericht op Valentijnsdag 2013 en viert in 2023 het 10 jarige bestaan.

Veel van deze evenementen en projecten zijn bedoeld voor de zwakkeren in onze lokale samenleving en dat in de breedste zin van het woord, kinderen die opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen en ook hebben wij veel aandacht voor ouderen die kwetsbaar en/of eenzaam zijn.

Om deze evenementen en projecten goed en professioneel uit te kunnen voeren zijn financiële middelen voor nodig en aangezien de landelijke maar ook de lokale overheid zich steeds verder terugtrekt, mede door forse bezuinigingen, is Stichting Actief Samenleven genoodzaakt financiële middelen voor deze sympathieke evenementen en projecten te zoeken.

Daarom hebben we de Club van 120 opgezet en zouden wij ondernemers en particulieren willen oproepen om lid te worden van de Club van 120. Eenmaal per jaar vragen wij ondernemers en particuliere donateurs een financiële bijdrage te leveren van € 120.- Een andere optie is om maandelijks een bedrag van € 10.- te doneren. Hiermee stelt u Stichting Actief Samenleven in staat om alle evenementen en projecten uit te kunnen voeren.

Stichting Actief Samenleven is vanaf 1 januari 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI) Het fiscaal nummer is 8525.06.533.

Uiteraard leveren wij graag een tegenprestatie. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij de Club van 120 ontvangt u een leuke persoonlijke verrassing. In de maand dat het lidmaatschap afloopt maken we altijd een afspraak om het lid van de Club van 120 te bedanken voor de steun, geven we graag een lekker presentje cadeau en we graag vertellen wat we in het afgelopen jaar allemaal hebben kunnen organiseren, dankzij de bijdrage van € 120.-. Twee keer per jaar ontvangen alle leden van de Club van 120 een nieuwsbrief van Stichting Actief Samenleven.

Op donderdag 6 oktober ’22 organiseren we in de grote circustent van Circus Fantasia op de Markt in Hoogeveen een netwerkbijeenkomst met een hapje en een drankje en laten we graag iets meer zien over de evenementen en projecten van Stichting Actief Samenleven. Op 7 oktober ’22, Nationale Ouderen Dag bieden we zo’n 550 kwetsbare en eenzame ouderen die woonachtig zijn in de vele verzorgingstehuizen een drietal voorstellingen aan. Op 8 oktober ’22 worden ook nog drie circusvoorstellingen gegeven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wilt u ook eens onze mooie Fiat 500 op bezoek? We vertellen u graag meer over het lidmaatschap.

Aanmelden

Onze club van 120:

vaillantfonds-LVC