Stichting Actief Samenleven dankt u hartelijk voor uw vrije donatie.