Missie van Stichting Actief Samenleven.

Het organiseren van en faciliteren van een aantal projecten voor met name kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare situatie. Ook ouderen in een eenzame situatie hebben onze bijzondere aandacht.

We streven er naar om in ieder geval vier keer per jaar een project te organiseren voor kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare en/of eenzame situatie binnen de Gemeente Hoogeveen.

Naast het samenwerken met diverse fondsen zoals het VSB Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Gravin van Bylandt Stichting, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Fonds Nationaal en Stichting Bladt Charity streven we er ook naar om lokaal aan fondswerving te doen om de nodige projecten (financieel) mogelijk te maken.

Wat we doen is terug te vinden in het menu links op de homepagina bij evenementen.