Project Description

Like, Share & Follow !

Onder deze naam werd er op 18 augustus een kerkdienst gehouden in de feestelijk ingerichte feesttent, die ter ere van feestweek van Pesse was opgebouwd op het Pioniersveld in Pesse. Deze tentdienst werd georganiseerd door de Protestante Gemeente Pesse. Dominee Marjanne Paas ging voor in deze bijzondere dienst.

Het zal ergens in Mei zijn geweest dat het bestuur van Stichting Actief Samenleven werd benaderd door Gerard van de Veen en zijn zus Henriët van Achteren. Gerard: “ wij organiseren in augustus een kerkdienst in de feesttent en wij willen graag de opbrengst van de collecte schenken aan Stichting Actief Samenleven “. Een mooi gebaar want Stichting Actief Samenleven is volledig afhankelijk van donaties, schenkingen, acties en de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Club van 120, het zakelijke netwerk rondom de stichting.

Tijdens de kerkdienst heeft voorzitter van Stichting Actief Samenleven een korte presentatie gegeven over het ontstaan en de missie van de stichting en welke projecten er worden georganiseerd.

In de loop van de kerkdienst gingen de collectebussen van hand tot hand in een goed gevulde feesttent. Na afloop van de dienst werden de collectebussen geleegd en werden de euro’s geteld en kon het bedrag worden bekend gemaakt en is dit symbolisch aangeboden aan Stichting Actief Samenleven. De collecte had maar liefst een bedrag opgebracht van € 398.-. Dit was nog niet alles want na de dienst meldde zich ook nog Arnold de Boer, een succesvolle ondernemer uit Pesse die te kennen gaf lid te willen worden van de Club van 120. Voor Stichting Actief Samenleven was dit een gezegende Zondag.