De privacy verklaring van stichting Actief Samenleven
Stichting Actief Samenleven respecteert de priavcy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Stichting Actief Samenleven verkoopt uw gegevens niet
Stichting Actief Samenleven zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij stichting Actief Samenleven
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen websites in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van websites en diensten en deze zonodig te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Stichting Actief Samenleven hecht er waarde aan om mede te delen dat deze website geen gebruik maakt van cookies.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over onze privacy verklaring, dan kunt u een e-mail sturen via : info@actiefsamenleven.nl.

Eén van onze medewerkers helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk recht op correctie van uw gegevens. In geval van wijziging van onze privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.