Kind 1
  Kind 1
  Kind 2
  Kind 1
  Kind 2
  Kind 3
  Kind 1
  Kind 2
  Kind 3
  Kind 4
  Kind 1
  Kind 2
  Kind 3
  Kind 4
  Kind 5
  Stichting Actief Samenleven krijgt een donatie van Nationaal Fonds Kinderhulp om deze dag financieel mogelijk te maken. De onderstaande vragen dienen verplicht in te worden gevuld. Dit is voor de interne databank van NFK. Uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wel willen we u verzoeken om deze vragen te beantwoorden.